651 91 02 45 mibanez@acifep.com
Història

L’Acifep va ser creada l’any 1990, com un projecte comú entre professionals del camp de la salut mental i professionals del món de l’empresa que, interessats en la promoció de pràctiques clíniques de qualitat en salut mental, poguessin arribar fàcilment a la població. En el seu projecte també té una part important la promoció de formacions especialitzades desenvolupades a nivell internacional i que poguessin arribar als professionals de Catalunya i de la resta del estat espanyol facilitant, a través de la traducció consecutiva, que l’idioma no fos una barrera per l’aprenentatge.

Sobre el Dr. Ferran Angulo
Missió
 • Treballar en favor de la salut mental de la població en general des de l’àmbit assistencial i clínic donant assistència psiquiàtrica, psicològica i psicosomàtica.
 • Fomentar la investigació en psiquiatria, psicologia i psicosomàtica, ajudant a la formació de postgraduats de dites especialitats, i contribuint a proporcionar una formació continuada als professionals del ram.
 • I participar en altres camps de l’àmbit sociosanitari relacionats amb la salut mental.
Objectius

La Fundació Ferran Angulo és una organització que treballa a partir dels següents objectius,  emmarcat dins del model del treball en equip interdisciplinar i del treball en xarxa, desenvolupat en el marc de la salut pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus:

 • La prevenció i promoció de la salut mental.
 • L’assistència clínica en psiquiatria i psicologia a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic del malestar psicològic en persones qualsevol edat.
 • Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.
 • Realització de projectes de recerca relacionats amb la salut mental.
Patronat i Equip Directiu

Estructura de govern i directiva

 

Membres del Patronat

 • President Fernando Ramos Galino
 • Secretari Alejandro Angulo Lafora
 • Vocal Álvaro Ángulo Lafora
 • Vocal Josep Ramon Dueso Paratge
 • Vocal Margarita Ibáñez Fanés
 • Vocal Joaquim Ibáñez Fanés
 • Vocal Carme Tello Casany

Membres de l’Equip directiu

 • Directora Margarita Ibáñez Fanés
 • Cap de la Unitat Clínica Ana Sáez Ramírez
 • Coordinador de la Unitat Docent Dolors Líria Zamora
 • Coordinador de la Unitat de Recerca Carmen Tello Casany
Estructura organitzativa

Estatuts

En el següent enllaç podràs consultar els nostres estatuts:         >>Estatuts

Memòria d’activitats

En els següents enllaços podràs consultar les nostres memòries:

>>Memòria 2017

Donatius

La Fundació Privada Ferran Angulo és una entitat sense ànim de lucre constituïda d’acord amb la legislació catalana establerta a la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya i tal com estableixen els seus estatuts al seu capítol V tots els ingressos obtinguts per la Fundació es destinaran al compliment dels seu fins fundacionals. La Fundació per la seva naturalesa està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

D’acord amb aquesta Llei els donatius i ajuts rebuts per part de persones físiques i/o jurídiques gaudiran d’incentius fiscals (persones físiques: fins als primers 150,00 euros deducció del 75% del donatiu a deduir de la quota de l’IRPF; a partir de 150,00 euros deducció del 30% (35% si és recurrent durant dos exercicis) de l’excés sobre 150,00 euros a deduir de la quota de l’IRPF. La deducció estarà limitada al 10% de la base imposable de l’IRPF).

Informació econòmica

Per a consultar la informació econòmica de la Fundació, si us plau ompliu el següent formulari

 

Formulari per demanar Informació Econòmica

15 + 4 =