651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Ana Sáez

Llicenciada en Medicina i Cirurgia Facultat de Medicina de València (1.982).
Grauo de Llicenciada per la Facultat de Medicina y Cirurgia de Barcelona
(1.983)
Nº Col.: 17.610
Formacions Especialitzades:
• Formació en Psicopatologia i Psicoteràpia Psicodinàmica de nens,
adolescents i famílies en el Servei de Psiquiatria y Psicologia de  l’Hospital
Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona (1.982 -1.986. Responsable:
Dr. Ferran Angulo, Psiquiatra y Psicoanalista membre de la Societat
Psicoanalítica de París (França) 
• Formació com a Psicoterapeuta d'adults (1.982-1.986) Responsable: Dr.
Ferran Angulo, Psiquiatra y Psicoanalista membre de la Societat
Psicoanalítica de París (França). Realitzant pràctiques com a Metge civil
Assistent en el Servei de Neuropsiquiatria (1982- 1987)
• Psicoterapeuta acreditada per la FEAP (Federació Europea d' Associacions
de Psicoteràpia)
• Formació en Medicina Psicosomàtica en ADERPS (Associació d’Estudis i
Recerca en Psicosomàtica) de Barcelona (1.988-1.990) 
• Formació en Tècnica Psicodramàtica Psicoanalítica per l'Abordatge
Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i
Edat Adulta. Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de
Psicoanàlisis (2.005-Actualitat)
• Formació en Tècnica de Vídeo Intervenció. Dr. Downing, Psicòleg,
supervisor clínic Unité Psychiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de
París. Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York
Freudian University (2.008-Actualitat)
Activitat Professional:
• Psicoterapeuta d'adolescents i adults en consulta privada (1.986-2023)
i metge psicoterapèuta en FFA (1.994-2023) 
• Cap metge de la Unitat Clínica de la FFA (1.999-2023)

• Coordinadora de la Unitat de Tractament Psicoterapèutic de la Psicosi de
la FFA (1.997-2023)
• Psicoterapeuta de la Unitat de Psicodrama i de la Unitat de Vídeo
Intervenció. Psicoterapeuta d’adolescents i adults en consulta privada
(1.986-2023) i metge psicoterapèuta en FFA (1.994-2023)
Docència:
·Actividat docent en cursos de formació de post-grau i formació continuada
sobre psicopatologia, psicoteràpia i co-teràpia de les psicosis en la FFA
(1.995-2023)
·Supervisora de casos de psicoteràpia en la FFA des del 1.997 y en privada
des del 2.000 Participació como a ponent en diferents jornades i
conferències sobre psicosi i co-teràpia de les psicosis, adolescència i vincle,
en diferents congresos des del 1.998 i publicació d’alguna de les
comunicacions presentades

Altres mèrits:

•Psicoterapeuta membre de l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia
Psicoanalítica) amb formació acreditada per FEAP (Federació Europea de
Associacions de Psicoteràpia) (2.002)
•Membre d’IAN Ibérico (International Attachtment Network) (2.008)