651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Anna Vilaseca

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1.989 Nº Col: 6.047

Activitat Professional:

 • Psicòloga de l’equip de Pòrtic, Serveis Psicològics per a la Comunitat-Les Corts (2013 -Actualitat) www.portic.webnode.cat
 • Psicòloga de la Unitat Clínica (2.002-Actualitat) i de la Unitat de Psicodrama (2.004-Actualitat)
 • Coordinadora de l’ Espai Terapèutic dels Drapaires d’Emaus-Sabadell (1.999-Actualitat)
 • Formadora de psicomotrocistes per l’ICE de la UAB i a l’Escola de professorat d’Alacant (1.984-1.988)

Formacions Especialitzades:

Formació com a psicoterapeuta:

Fundació Ferran Angulo (2001-Actualitat)

 • Post-grau en Psicopatologia i tractaments psicoterapèutics dels Trastorns Psicòtics de la Infància i la Adolescència (2.001-2.002) i Post-grau en “Profundització en els tractaments psicoterapèutics dels Trastorns Psicòtics: Coteràpia, Psicoteràpia Institucional, i de Mediació” (2.002-2.003)
 • Formació “Tècnica Psicodramàtica Psicoanalítica en l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat Adulta.” Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi(2.004-2.010)

Seminaris sobre:

 • Assistència al nen abusat: J.Chabanier (França), L. Perulli (Itàlia), J.I. Haiez (Bèlgica)
 • Abordatge psicoterapèutic institucional de l’adolescent amb Trastorns mentals greus: J.Claret (Espanya), D. Cruz (Espanya) i J. García Ibáñez. (Espanya)
 • Psicoteràpia de la 1ª i 2ª Infància amb Trastorns mentals greus: P. Marciano (França), S. Delion (França), R. Mascaró (França), Palacio Espasa (Suïssa)
 • Investigació sobre el Vincle: H. Steel (Usa), M. Steel (Usa), i B. Pierrehumbert (Suïssa)
 • Qüestions ètiques en Salut Mental: S. Gabaldón (Espanya)

IPSI Formació Psicoanalítica. Master de Teràpia Psicoanalítica (2.007-2.008)

Associació Invención Psicoanalítica. Dr. Luis Mª Esmerado. Cursos de Lectura de Freud i Lacan (1.987-1.996)

Formació com a Terapeuta Psicomotriu

Escola d’Expressió i Psicomotricitat de Barcelona.Cursos amb Marcel Pla, Anne Lapierre, Grazia Cennerini i Bernard Aucouturier (1.980-1.992)

Contacte: avilaseca@acifep.com