651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Unitat de trastorns de l’aprenentatge i d’adaptació a l’aula escolar

Objectius: diagnòstic i tractament dels trastorns de l’aprenentatge i de l’adaptació a l’aula. És important avaluar si la problemàtica d’aprenentatges és deguda a alteracions de les funcions cognitives, de les funcions instrumentals de la intel·ligència o bé dels processos mentals com la inhibició, la fòbia, la depressió, o d’altres.

Diagnòstic: 

  • Diagnòstic de trastorns de l’aprenentatge i dels recursos adaptatius de la persona: desenvolupament social i emocional.
  • Diagnòstic diferencial psicopatològic en els casos de baix rendiment inespecífic en les tasques escolars.

Tractament:

  • Reeducacions psicopedagògiques específiques de les funcions cognitives i instrumentals alterades.
  • Teràpies de les funcions adaptatives socials i emocionals (autonomia emocional, autoestima…)

Adreçat a: nens i nenes que presenten problemes a aquest nivell des de P4 fins adolescents en els últims cursos de l’escolaritat.

L’equip està format per psiquiatres, psicòlegs clínics, i especialistes en reeducacions de l’aprenentatge.

Coordinadora: Silvia Serra