651 91 02 45 mibanez@acifep.com

La vídeo intervenció és una tècnica, que en els darrers anys està sent aplicada en diferents països amb molt bons resultats i que hem incorporat a l’àrea terapèutica des del 2.008. Resulta un instrument útil per abordar els conflictes relacionals tant reactius en la normalitat, com derivats d’un tractament psicopatològic. Com que es focalitza en esquemes específics d’interacció, aquest treball resulta, a curt termini, concret i productiu. Fa especial èmfasi en l’atenció detallada i particular de com s’organitza el cos en la interacció amb altres persones, treballant així a dos nivells:

· Com la persona interpreta i pensa respecte l’altre.

· Com estructura la seva expressió no verbal amb l’altre.

Aquesta habilitat de base té dos efectes sobre altres àrees de la vida:

· Relacions personals.

· Treball/estudis.

· Sexualitat i salut.

La vídeo intervenció s’ha convertit en un component de tractament integral en moltes institucions a Europa i Escandinàvia, sent de gran utilitat tant per a la investigació i la psicoteràpia, com per a la prevenció.

S’utilitza actualment en la investigació del desenvolupament infanto-juvenil (Beebe, Fivaz-Depeursinge, Nadel,Papousek, Rochat, Stern, Tronick, Ziegenhain) i de la interacció entre adults (Frey, Heller). Aquesta tècnica s’utilitza també en alguns centres de França, Alemanya, Itàlia i Suïssa, per a la realització d’estudis professionals de teràpia psiquiàtrica.

La vídeo intervenció és part integrant de nombrosos projectes d’investigació relatius a la psicoteràpia de les relacions pares-fills.

Els procediments pràctics de la vídeo intervenció fan servir elements de les tècniques psicodinàmiques i de les cognitiu-conductuals.

Coordinadora: Margarita Ibañez