651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Diagnòstic i tractament psicofarmacològic i psicoteràpic dels trastorns borderline, afectius, narcisistes i psicòtics en general, en l’adolescència i l’edat adulta. El tractament psicoteràpic es desenvolupa en coteràpia i, si s’escau, amb atenció també a la família del pacient, a causa de la repercussió que la malaltia pot tenir en el nucli de convivència i en la seva capacitat d’integració social. L’equip terapèutic es coordina amb professionals d’altres circuits assistencials que intervenen en el procés de la malaltia del pacient (hospital, hospital de dia, centre de dia, etc…). El tractament en coteràpia és una modalitat de psicoteràpia individual que apliquem a pacients que pateixen trastorns psicòtics, amb la intervenció conjunta de dues terapeutes a cada sessió i a raó d’una o dues sessions setmanals. La coteràpia s’utilitza profusament en l’assistència de pacients amb aquests trastorns i s’ha mostrat molt efectiva a l’hora de recuperar el funcionament psicològic post crisi i d’impedir part del deteriorament mental que comporten. És també una tècnica de gran utilitat per a pacients greus amb els quals el treball psicoteràpic ambulatori es dificulta a causa de la imperant ansietat psicòtica. La coteràpia permet, a més a més, una millor contenció del pacient i augmenta les possibilitats d’elaborar les seves projeccions, alhora que n’alleuja la simptomatologia i que afavoreix el desenvolupament de les seves habilitats socials, assolint en termes general un important benefici per al pacient i, en definitiva, reduint el nombre de recaigudes i d’hospitalitzacions.

Coordinadors: Ana Saez, Anna Vilaseca