651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Unitat de psicodrama

Objectiu: realització de sessions de psicodrama en el marc del tractament de diversos trastorns psicopatològics en infants, adolescents i adults.

La tècnica psicodramàtica és un instrument terapèutic que permet millorar les habilitats socials i la capacitat dels pacients a l’hora d’afrontar les relacions socials, familiars i laborals.