651 91 02 45 mibanez@acifep.com

ACIFEP · Prevenció de la Salut Mental

L’Acifep és una organització dedicada a la prevenció i promoció de la salut mental per a persones de totes les edats, a través de l’assistència clínica i la formació continuada per a professionals en col·laboració amb docents d’equips internacionals i interdisciplinars.

Les Unitats

Unitat clínica

 • Prevenció i Promoció de la Salut Mental
 • Unitat de diagnòstic i de psicoteràpia
 • Unitat de tractament psicoteràpic de la Psicosi
 • Unitat d’assistència al maltracte i abús sexual: nens, adolescents, adults i famíies
 • Atenció als trastorns del desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies
 • Unitat dels trastorns de l’aprenentatge
 • Unitat de psicologia i psiquiatria perinatal
 • Unitat de psicodrama
 • Unitat de vídeo intervenció

Unitat docent

Formació continuada en temes de salut mental, psicopatologia i abordatges psicoterapèutics de la població infantil, adolescent i adulta

Presentació de l’AciFeP

 

Història

L’ACiFeP va ser creada el 2009 amb el nom de Associació International Attachment Conference Barcelona (AIACB) per organitzar la International Attachment Conference que va tenir lloc a Barcelona, a la qual van assistir els investigadors més importants del moment sobre el aferrament. Durant aquests últims 14 anys ha organitzat junt amb la Fundació Ferran Angulo (FFA) els seminaris sobre la tècnica de Vídeo Intervenció Terapèutica (VIT) impartits per el Dr. George Downing, així com d’altres formacions sobre el aferrament.
A partir d’ara acollirà el treball clínic i docent l´equip que des de el 1997 ha treballat amb la FFA, raó per la qual cosa li hem canviat el nom per el de Associació Clínica i Formació en Psicoteràpia que indica millor l’activitat que ara s’hi farà.

 

Objectius

L’ACiFeP te com objectiu oferir serveis de suport clínic i formatiu sobre temes de salut mental.
 • La prevenció i promoció de la salut mental.
 • L’assistència clínica en psiquiatria i psicologia a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic del malestar psicològic en persones qualsevol edat.
 • Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.

Amb el model del treball en equip interdisciplinar i del treball en xarxa, desenvolupat en el marc de la salut pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus.

 

Cursos de formació

Més Informació