651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Ana Saez

Llicenciada en Medicina i Cirurgia Facultat de Medicina de València (1.982). Grau de Llicenciada per la Facultat de Medicina y Cirurgia de Barcelona (1.983)

Nº Col.: 17.610

Formacions Especialitzades:

 • Formació en Psicopatologia i Psicoteràpia Psicodinàmica de nens, adolescents i famílies en el Servei de Psiquiatria y Psicologia de l’ Hospital Universitari de Sant Joan de Déu de Barcelona (1.982 -1.986. Responsable: Dr. Ferran Angulo, Psiquiatra y Psicoanalista membre de la Societat Psicoanalítica de París (França)
 • Formació com a Psicoterapeuta d’adults (1.982-1.986) Responsable: Dr. Ferran Angulo, Psiquiatra y Psicoanalista membre de la Societat Psicoanalítica de París (França). Realitzant pràctiques com a Metge civil Assistent en el Servei de Neuropsiquiatria (1982- 1987)
 • Psicoterapeuta acreditada per la FEAP (Federació Europea d’ Associacions de Psicoteràpia)
 • Formació en Medicina Psicosomàtica en ADERPS (Associació d’Estudis i Recerca en Psicosomàtica) de Barcelona (1.988-1.990)
 • Formació en Tècnica Psicodramàtica Psicoanalítica per l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat Adulta. Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisis (2.005-Actualitat)
 • Formació en Tècnica de Vídeo Intervenció. Dr. Downing, Psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de París. Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University (2.008-Actualitat)

Activitat Professional:

 • Psicoterapeuta d’adolescents i adults en consulta privada (1.986-Actualitat) i metge psicoterapèuta en FFA (1.994-2023)
 • Cap metge de la Unitat Clínica de la FFA (1.999-2023)
 • Coordinadora de la Unitat de Tractament Psicoterapèutic de la Psicosi de la FFA (1.997-2023)
 • Psicoterapeuta de la Unitat de Psicodrama i de la Unitat de Vídeo IntervencióPsicoterapeuta d’adolescents i adults en consulta privada (1.986-Actualitat) i metge psicoterapèuta en FFA (1.994-2023)

Docència:

 • Actividat docent en cursos de formació de post-grau i formació continuada sobre psicopatologia, psicoteràpia i co-teràpia de les psicosis en la FFA (1.995-2023)
 • Supervisora de casos de psicoteràpia en la FFA des del 1.997 y en privada des del 2.000 Participació como a ponent en diferents jornades i conferències sobre psicosi i co-teràpia de les psicosis, adolescència i vincle, en diferents congresos des del 1.998 i publicació d’alguna de les comunicacions presentades

Altres mèrits:

•Psicoterapeuta membre de l’ACPP (Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica) amb formació acreditada per l’EAP (Federació Europea de Associacions de Psicoteràpia) (2.002)

•Membre d’IAN Ibèric (International Attachtment Network) (2.008)

Contacte: asaez@acifep.com