651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Atenció dels trastorns de desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies 

Objectius:

  • Diagnòstic i abordatge psicoterapèutic de nens de 0 a 5 anys amb trastorns del desenvolupament cognitiu, llenguatge, trastorns de l’alimentació, trastorns del comportament, trastorn del desenvolupament psicosocial, orientació a la partentalitat i atenció a les famílies.
  • Atenció i orientació sobre el desenvolupament i la criança de nens que requereixen una atenció especial: prematurs, malalties greus i cròniques, adopcions, dols en relació la família, divorcis, dols parentals, reconstruccions parentals…

Coordinadora: Dra. Margarita Ibáñez