651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Unitat de diagnòstic i psicoteràpia

Objectius:

  • Diagnòstic psicopatològic i del desenvolupament (intel·ligència, personalitat, competències socials i emocionals…) i orientació terapèutica.
  • Tractament ambulatori individual i familiar dels trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults: consultes terapèutiques, psicoteràpia individual i familiar per a persones que presenten: trastorns psicopatològics de la infància, trastorns neuròtics, trastorns límits de la personalitat, o trastorns adaptatius en moments crítics del cicle vital (adolescència, iniciació al món laboral, transició a la parentalitat, crisis familiars, dols, etc.).