651 91 02 45 mibanez@acifep.com

VINCLE I LA VÍDEO INTERVENCIÓ

Aplicació de la Vídeo Intervenció en els trastorns de l’alimentació 

GeorgeD_web

Els dies 19/02 i 20/02

A càrreg del Dr. GEORGE  DOWNING  Psicòleg, Supervisor Clínic Unité Psychiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University.

 

Horari:  De 10h a 17h (Total: 12hrs)

Seminari Dr. DowningObjectiu:  Formació en la tècnica de la utilització del microanàlisi de les interaccions a través de la vídeo intervenció per els trastorns relacionals greus, tant de pares i fills com de parelles.

Mètode de treball: Presentació d’aspectes teòrics i supervisió de casos pràctics.

 

Lloc:Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona.

Preu: 200€, estudiants 110€

Traducció consecutiva

Nota:

Els assistents poden portar vídeos, durant el seminari seran analitzats i es faran plans d’intervenció terapèutica possibles.

Poden assistir persones per primer cop al seminari, el docent reprendrà temes bàsics perquè puguin integrar-se al llarg del seminari i puguin començar a practicar la vídeo intervenció després del seminari.

Properes dates: 21 i 22 d’Otubre del 2016