651 91 02 45 mibanez@acifep.com

TÈCNICA PSICODRAMÀTICA PSICOANALÍTICA

Abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la infància, adolescència i edat adulta.

Properes dates:

23/04/2016 i 04/06/2016

a càrrec del DR.BONARD

Lloc: Roger de llúria 130, Barcelona