651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Dissabtes: 7 d’octubre 2023, 11 de novembre 2023 i 13 de gener 2024 A càrrec del Dr. Paul Marciano, ex psiquiatre del Centre Hospitalier Valverd Marseille (França)

  • Horari:  De 10h a 14:00h i de 15h a 18:00h
  • Lloc:  Rda. General Mitre 90 bis baixos
  • Metodologia : presentació teoricoclínica i supervisió de casos seguits en psicoteràpia
  • Preu:  professionals 70 €, estudiants 35 €
  • Traducció consecutiva al castellà.
  • Certificat dassistència
  • Es pot seguir en línia