651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Dolors Liria

Psicòloga General Sanitària i EuroPsy Specialist in Psychotherapy per la European Federation of Psychological Asociation (EFPA) 
Nº Colegiada: 10.768
Psicòloga Experta en Psicologia Coaching i en Psicologia de les Organitzacions i del Treball pel COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Calalunya).
Actividat Professional Actual:
Psicoterapèuta en la Unitat Clínica i membre de l`Equip de Direcció de la Fundació Ferran Angulo.
Psicoterapèuta col·laboradora d’ Umbral Red.
Consultora en lideratge, grups i organitzacions, docent i membre del quadre facultatiu del SEPS a la Fundació Galatea.
Consultora i assessora d’Organitzacions (Salut Professional i Organitzacional).
Comissionada de Desenvolupament Professional i Ocupabilitat a la Junta de Govern del Co·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Coordinadora de la Psicoxarxa Solidària del Copc.
Membre de la Comissió Nacional d’Acreditacions en Psicologia del Consell de Psicologia d’Espanya.
Membre del Consell Assessor d’ ACCU (Associació Catalana de Crhon i Colitis Ulcerosa).
Comissionada d’Assumptes Científics a la Junta Directiva de l’Institut de Salut Mental de l’Abogacia.
 
Actividat Professional Anterior:
Docent  al Grau en Gestió i Producció Artística. Asignatura “The Team leadership”. EsArt Campus Barcelona. Bath Spa University.
Psicòloga a Vueling Airlines. Coaching executiu i d’equips, Creació I coordinació del Taller d’Atenció al Client en Social Media, Responsable de l’Equip d’Ajuda psicológica en el Plan de Atención al Cliente en cas d’Emergència a bord, entre altres.
Vice-Secretària a la Junta de Govern del Col·legi Ofical de Psicologia de Catalunya (2014-2018).
Tresorera de la Junta Directiva de la Secció Psicològica de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (2012-2014).
Coordinadora del Grup de Treball “Psicologia, Organització i 2.0” de la secció  Psicoloiga de les Organitzacions i del Treball. (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (2012-2014).
Coordinadora del Cicle de conferències Psicologia, organitzacions i 2.0. (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (2013-2014).
Formacions Especialtzades:
Formació com psicoterapeuta a la Fundació Ferran Angulo (2000-Actualitat).

  • Post-grau en Psicopatologia i tractaments psicoterapèutics dels Trastorns Psicòtics de la Infància i l’Adolescència (2000-2002) i Post-grau en Aprofundiment en els tractaments psicoterapèutics dels trastorns psicòtics: Co-teràpia, Psicoterapia Institucional, Tècniques psicodramàtiques i de Mediació (2000-2004)
  • Formació Tècnica psicodramàtica Psicoanalítica a l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat adulta. Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi (2005- Actualitat)
  • Tècnica i Supervisió de Tractaments Psicoterapèutics i del Treball en Xarxa dels Trastorns Psicopatològics greus de la infància i l’adolescència (Psicosi, Patologia Límit, Trastorns de la personalitat) i en l’adult jove i de la edad adulta (Psicosi, Patologia Borderline, Caracteriopaties i trastorns de la personalitat) Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapèuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França) (2000-Actualitat)
  • Formació en Clínica i Investigació: Tècnica terapèutica de Vídeo Intervenció. Downing, psicòleg, supervisor clínica Unité Psichiatrie infantes, Hôpital Pitié-Salpétrière de París . Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York freudiana University (2008-Actualitat)

Seminaris a la Fundació Ferran Angulo:

  • Assistència al nen abusat: Chabanier (Francia), L. Perulles (Italia), J.I. Haiez (Bélgica)
  • Abordatge psicoterapèutic institucional de l’adolescent amb trastorns mentals greus:Claret (España), D. Cruz (España) y J. García I. (España)
  • Psicoteràpia de la 1ª i 2ª Infància amb trastorns mentals greus: Marciano (Francia), S. Delion (Francia), R. Mascaró (Francia), Palacio Espada (Suiza)
  • Investigació sobre el Vincle: Steel (Usa), M. Steel (Usa), y B. Pierrehumbert (Suiza)
  • Qüetions ètiques en Salut Mental: Gabaldón (España)

Màster en Psicoteràpia psicoanalítica amb adults al Centre de diagnòstic i psicoteràpia de Barcelona (2004-2006)
Màster en Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat , Higiene i Ergonomia i Psicosocial) (2007)
Curs Superior en Especialització en Psicología de l’Aviació i Factors Humans. CATS Center for Aeronautical Training and Services. Universidad Carlos III Madrid (2014)