651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Mònica Torres

Mónica Torres
Graduada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya. Col·legiada número 25922.
Màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Girona
Certificada en la tècnica de la Vídeo Intervenció Terapèutica per la Fundació Ferran Angulo

Activitat professional:

Fundació Ferran Angulo (des del 2016) :
Psicòloga Psicoterapeuta de la Unitat Clínica (diagnòstic, psicoteràpia, trastorns del desenvolupament psicoemocional de nens de 0-5 anys, assistència al maltractament i abús sexual, trastorns de l’aprenentatge i d’adaptació a l’aula escolar, vídeo intervenció i psicodrama).
Coordinadora dels cursos de vídeo intervenció terapèutica i narratius del vincle en la infància, adolescència i edat adulta).
Docent cursos de prevenció i detecció de situacions de risc en la infància i adolescència per a professionals (àmbit salut, social, educació, etc.). Tallers d’assessorament a la criança per a famílies i professionals.

Associació Catalana per la Infància Maltractada (des del 2018):
Psicòloga tècnica docent, col·laboradora experta en maltractament en diversos projectes de prevenció, detecció i intervenció en el maltractament infantil i adolescent, i abús sexual.
Tallers i cursos de prevenció i detecció de situacions de risc en la infància i adolescència.
Coordinació campanya prevenció maltractament infatojuvenil “una señal de ayuda”, per donar visibilitat al maltractament infantil i juvenil durant la pandèmia del COVID 19. Projecte en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
Impartició i organització “jornada maltractament infanto-juvenil i pandèmia. Una perspectiva actual” (novembre del 2020). Projecte en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Hospital Sant Joan de Déu (2015 – 2017)
• Estància en el Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu (Unitat de preescolars, consultes externes i la UFAM).
• Coterapeuta en psicodrama en infància i adolescència en el Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Formacions especialitzades:

Formació tècnica psicodramàtica psicoanalítica en l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat Adulta. Dr. Olivier Bonard, membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi (seminaris periòdics des de l’any 2.015 fins l’actualitat).
Tècnica i supervisió de tractaments psicoterapèutics i dels trastorns psicopatològics greus de la infància i l’adolescència (psicosi, patologies límit, trastorns de la personalitat) i en adult jove i de l’edat adulta (psicosi, patologia borderline, caracteriopaties i trastorns de la personalitat) Dr. P. Marciano: psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella, França. (Seminaris periòdics des de l’any 2.015 fins l’actualitat).
Formació en clínica i investigació: tècnica terapèutica de la vídeo intervenció. Dr. Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psichiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University (Seminaris periòdics des de l’any 2.015 fins l’actualitat).
Curs de perfeccionament en intervenció terapèutica: la Tècnica de Vídeo Intervenció Terapèutica (VIT). Fundació Ferran Angulo.
Curs de diagnòstic psicopatològic i intervenció en els trastorns de salut mental dels nens de 0 – 5 anys i els seus pares. Nivell I. Hospital de Sant Joan de Déu.
Curs: Diagnòstic i intervenció en trastorns d’aprenentatge. Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Altres formacions:
• Atenció precoç. FOCAD.
• El trastorn del comportament en el bebè, lactant i nen petit: somni, alimentació, plor i còlera. Sr. Jacques Besson, psicòleg clínic, psicoterapeuta, especialista en Perinatalitat i la petita infància. Perinatalitat de Béziers.
• La mirada que tenim sobre el nen. Sra. Corinne Duhamel, psicòloga clínica, psicoterapeuta. Especialista en Perinatalitat i petita infància. Perinatalitat de Béziers
• Comunicació males notícies i intervenció precoç en situacions d’emergència (taller COVID19). Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
• Intervenció Psicològica en Emergències i Catàstrofes (taller COVID19). Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.