651 91 02 45 mibanez@acifep.com

La Fundació

 

La Fundació Ferran Angulo és una Organització dedicada a…

La Prevenció en salut mental

L’Assistència Clínica en psicologia i psiquiatria a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic a qualsevol edat.

Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.

Realització de projectes de recerca relacionats amb la salut mental.

Des de el marc de la Salut Pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus.

Està formada per tres unitats: Clínica, Docent i de Recerca

 

DSC02456DSC02464DSC02459