651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Dissabtes: 16 de desembre 2023, 9 de març 2024 i 27 d’abril de 2024 A càrrec del Dr. Olivier Bonard, psicodramatista, psicoanalista de la Societat Psicoanalítica Suïssa Horari: 10:00 a 14:00 h. i de 15.00 a 18.00 h. Metodologia: teoria i treball de casos pràctics del psicodrama i.

 • Horari : de 10:00 a 14:00 h. i de 15.00 a 18.00 h.
 • Metodologia : Teoria i supervisió de casos amb treball de casos pràctics de psicodrama
 • Lloc:  Rda. General Mitre 90 bis baixos
 • Preu:  professionals 70 €, estudiants 35 €
 • Traducció consecutiva al castellà.
 • Certificat dassistència
 • Es pot seguir en línia

Sábados: 16 de diciembre 2023, 9 de marzo 2024 y 27 de abril del 2024 A cargo del Dr. Olivier Bonard, psicodramatista, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Suiza Horario: 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. Metodología: teoría y trabajo de casos prácticos del psicodrama y.

 • Horario: 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h.
 • Metodología: Teoría y supervisión de casos con trabajo de casos prácticos de psicodrama
 • Lugar:  Rda. General Mitre 90 bis bajos
 • Precio: profesionales 70 €, estudiantes 35 €
 • Traducción consecutiva al castellano.
 • Certificado de asistencia
 • Se puede seguir online