651 91 02 45 mibanez@acifep.com
Objectiu

Diagnòstic, orientació terapèutica i tractament psicofarmacològic i psicoterapèutic dels trastorns de salut mental en la infància, l’adolescència i l’edat adulta (variacions de la normalitat, trastorns reactius, depressió, ansietat, fòbies, trastorns de la personalitat i psicòtics…).

Coordinadora: Dra. A. Sáez, Metge Psicoterapeuta.

Unitat de Diagnòstic i de Psicoteràpia:

Diagnòstic psicopatològic i del desenvolupament (intel·ligència, personalitat, competències sòcio-emocionals…) i orientació terapèutica.

Tractament ambulatori individual i familiar dels trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. Ampliar

Unitat de Tractament Psicoteràpic de la Psicosi:

Diagnòstic i tractament ambulatori en coteràpia d’adolescents i d’adults amb trastorns psicòtics i de les seves famílies. Ampliar

Atenció als trastorns de desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies: Desenvolupament cognitiu, trastorns de l’alimentació, trastorns del comportament, trastorn del desenvolupament psicosocial, dificultats de la partentalitat. Ampliar

Unitat de Psicodrama

Realització de sessions de psicodrama per al tractament de diversos trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. Ampliar

Unitat de Vídeo Intervenció

Aplicació de tècniques de vídeo intervenció en el marc de projectes de prevenció i en tractaments individuals, de parella, famílies o grups, en relació a problemàtiques en l’esfera relacional i a totes les edats. Ampliar