651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Inscripcions obertes

L’ avaluació de les representacions d’aferrament en nens, adolescents i adults és interessant
tant per a l’avaluació clínica com per a la investigació. Docents: Margarita Ibañez i Fernando Lacasa.

 PROGRAMA