651 91 02 45 mibanez@acifep.com

Aquest és un curs que ajuda a l’especialització en la tècnica VIT amb 150h de formació. Està conformat per 3 mòduls en què es treballa l’entrenament en l’observació de les interaccions, el disseny de les intervencions terapèutiques i l’aplicació en casos clínics específics. Cadascun d’aquests mòduls s’acompanya de pràctiques supervisades que ajuden a la integració de la tècnica i que són obligatòries per a la superació d’aquest.

 

Les hores formatives realitzades en aquest curs compten de forma oficial per a l’acreditació d’aquesta tècnica per part de l’Institut de Formació en Vídeo Intervenció de París del Dr. Downing. També compta amb el Segell de formació de qualitat formativa i docent pel COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), i com a Formació d’interès en Serveis Socials concedit pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

PROGRAMA VI CURSO VIT actualizado